گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۲۵ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۵ ام لاگ مشهد در ساعت ۱۸ و با حضور ۱۸ نفر از همراهان گروه آغاز شد.

معرفی دسکتاپ Unity محمدامین جهانی

در این جلسه محمد امین جهانی محیط دسکتاپ یونیتی را معرفی کرد

معرفی وب‌سرور nginx مهدی عطائیان

همچنین مهدی عطائیان وب‌سرور nginx را معرفی کرد و بصورت عملی این برنامه را نصب و تنظیم کرد.

جلسه در ساعت ۲۰ پایان یافت.