گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۲۴ گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۴ ام لاگ مشهد در ساعت ۱۸ و با خضور جمعی از دوستان شروع شد.

معرفی انواع مجازی‌سازی در لینوکس مهدی عطائیان

در این جلسه مهدی عطائیان به معرفی مجازی سازی و انواع مجازی‌سازهای لینوکس پرداخت

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی

همچنین محمد امین جهانی  بصورت عملی نود جی اس ، وب سوکت ، سوکت آی او را معرفی کردند این جلسه سومین قسمت از سری ارائه‌های آشنایی با نود‌جی‌اس بود که بوسیله محمد امین جهانی ارائه می‌شد.

جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ پایان یافت.