گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۲۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۲۰م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۸ روز یک‌شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱، در محل دانشگاه امام رضا (ع) برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:

آشنایی با nodeJS محمدامین جهانی

معرفی NFS مهدی عطائیان

آشنایی با دستور wakeonlan مهدی عطائیان

اشنایی با udev بیژن ابراهیمی

این جلسه در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه پایان یافت.