گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۱۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

جلسه ۱۱۹م گروه کاربران لینوکس مشهد در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۱، در محل موقت برگذاری جلسات واقع در بلوار پیروزی برگذار شد.

موضوعاتی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارت بودند از:

اخبار دنیای آزاد و متن باز *آرش موسوی *

نکته خط فرمانی

راه‌اندازی اف‌تی‌پی سرور در لینوکس بیژن ابراهیمی

این جلسه در ساعت ۱۹ خاتمه یافت