گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۱۰۰م

بمناسبت صدمین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد، جشن کوچکی در محل برگزاری جلسات (شرکت معیارگستر توس) به همت اعضای گروه برگزار شد.

!جشن صدمین جلسه گروه کاربران لینوکس مشهد

موضوعاتی که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد عبارتند از:

اخبار دنیای متن باز آرش موسوی

نکته خط فرمانی حامد رمضانیان

معرفی دستور nohup توسط حامد رضانیان (مشاهده پست وبلاگ مربوطه)

هفته اول پروژه ویکی‌پدیای فارسی حامد رمضانیان

بررسی نتیجه اولین هفته فعالیت «پروژه ویکی‌پدیای فارسی» (با موضوعات سیستم عامل داروین، پروژه اکسیژن، سیستم‌عامل تایزن )

همچنین در ادامه اعضای گروه در کنار هم به گرفتن عکس یادگاری پرداختند.