گروه کاربران لینوکس مشهد

انتخابات اعضای راهبران گروه مشهدلاگ

پیروی اطلاع‌رسانی انجام شده از طریق لیست‌پستی، انتخابات اعضای راهبران گروه مطابق اساسنامه‌ی گروه به نحو زیر برگزار گردیده و بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای گروه مشهدلاگ دعوت می‌شود تا با ارسال آرای خود، حامی فعالیت‌های گروه بوده و ما را در پیشبرد اهداف گروه در راستای دفاع از فرهنگ نرم‌افزارهای آزاد، یاری دهند.

زمان و مدت انتخابات

از ساعت ۰۰:۰۰ روز سه‌شنبه ۳۰ اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۱:۵۹ روز جمعه ۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۳.

چگونگی ارسال آرا

 • تمامی اعضای گروه می‌توانند در انتخابات شرکت و به کاندیداهای مورد نظرشان رای دهند.
 • هر یک از اعضای گروه امکان انتخاب ۵ نفر از کاندیداهای ذکر شده در فهرست کاندیداها را دارند.
 • کلیه‌ی اعضای گروه می‌بایست پس از انتخاب، آرای خود را (فقط) در طول مدت انتخابات به آدرس ای‌میل bijanebrahimi at riseup dot net و با موضوع «راهبران ۹۳» ارسال کنند.
 • از ارسال هر گونه مطلب مرتبط و یا غیرمرتبط به ای‌میل مذکور خودداری نموده و فقط فهرست ۵ نفر کاندیدای مورد نظر خود را در متن ای‌میل قرار دهید.
 • به ای‌میل‌هایی که خارج از زمان تعیین شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است در صورت تمدید زمان انتخابات، مراتب متعاقبا از طریق لیست‌پستی و وب‌سایت گروه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لیست کاندیداها (به ترتیب حروف الفبا)

 1. آرش موسوی​
 2. رامین نجارباشی
 3. علی موسوی
 4. علیرضا حکم‌آبادی
 5. محمدامین جهانی
 6. محمدجواد بدیعی
 7. مهدی عطاییان

صیانت از آرا

آرای ارسالی اعضا کاملا محفوظ مانده و به هیچ وجه منتشر نخواهند شد. نتیجه‌ی کلی انتخابات در پایان زمان معین اعلام شده و در صورتی که هر یک از اعضا به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشته باشند، یک نفر جهت بررسی آرا توسط اعضا انتخاب شده، آرا توسط وی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌ی کلی مجددا اعلام خواهد شد.