گروه کاربران لینوکس مشهد

شروع چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد

چهارمین همایش لینوکس و نرم افزار آزاد هم اکنون در آمفی تئاتر دانشگاه امام رضا در حال برگزاری است. اخبار و رویدادهای این همایش را می توانید از طریق وب سایت ( http://conf.mashhadlug.org ) دنبال کنید.