گروه کاربران لینوکس مشهد

نتیجه انتخابات راهبران

نتیجه انتخابات راهبران مشهد لاگ

بیژن ابراهیمی ۹ رای

مهدی عطائیان ۹ رای

علی موسوی ۹ رای

مرتضی فخرایی ۸ رای

آرش موسوی ۷ رای

مصطفی ستاری ۵ رای

مصطفی عبدالعلی زاده ۲ رای

بنابراین آقایان  بیژن ابراهیمی مهدی عطائیان علی موسوی مرتضی فخرایی و آرش موسوی به عنوان راهبران و آقایان مصطفی ستاری و مصطفی عبدالعلی زاده به عنوان علی البدل انتخاب شدند.