گروه کاربران لینوکس مشهد

دومین همایش سراسری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز

دومین همایش سراسری نرم‌افزارهای آزاد/ متن‌باز بوسیله لاگ زنجان و استانداری زنجان برگزار میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید
http://www.zconf.ir