گروه کاربران لینوکس مشهد

جدول زمانی و برنامه‌های روز جشن

پس ازبحث و بررسی‌های نهایی در جلسه سه‌شنبه ۱۸ تیرماه، برنامه‌های روز جشن و زمان‌بندی اجرای آنها طبق جدول زیر تصویب گردید. جشن انتشار فایرفاکس ۳ پنجشنبه‌ی همین هفته ( ۲۰ تیرماه ) از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در مکان دائمی جلسات گروه واقع در خیابان امام خمینی ۲۶، هتل پارس برگزار می‌گردد.

۱۵:۰۰ شروع مراسم ۱۵:۲۰ معرفی مشهدلاگ ۱۵:۴۰ تاریخچه‌ی فایرفاکس ۱۶:۱۵ معرفی گنولینوکس ۱۶:۴۵ افزودنیهای بومی فایرفاکس ۱۷:۱۵ مقایسه فایرفاکس با اینترنت اکسپلورر ۱۷:۵۵ معرفی مشهدلاگ ( بخش دوم ) ۱۸:۱۵ افزودنیهای کاربردی فایرفاکس