گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۱۰م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-02-18 21:37:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD (قسمت دوم) بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-12-24 22:24:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با تکنولوژی BlockChain

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۸م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-12-09 19:47:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

بحث آزاد؛ «گروه کاربران متن‌باز مشهد» بیژن ابراهیمی

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با تکنولوژی BlockChain مهدی عطائیان

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۷م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-11-26 19:47:00+03:30

این جلسه در روز شنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در فرهنگسرای ترافیک شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

خط فرمان: Bats، سیستم تست اتوماسیون بر پایه BASH بیژن ابراهیمی

‫OpenSource و آینده آن در سازمان‌ها محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-15 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل OpenBSD بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ معرفی گروه کاربران BSD مشهد بیژن ابراهیمی

بحث آزاد؛ hackerspace کوشا

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-09-08 12:00:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking (جلسه دوم) محمد زبردست

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-21 00:45:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۴ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با Software Defined Networking محمد زبردست

بحث آزاد؛ معرفی اولین گروه رسمی OpenDaylight در مشهد محمد زبردست


گزارش جلسه ۲۰۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-08-11 22:01:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۰ مرداده ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

آشنایی با سیستم‌عامل SmartOS از شرکت Joyent رضا بجنوردی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-22 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری بیژن ابرهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۰۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2017-07-07 20:38:00+04:30

این جلسه در روز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور اعضای گروه در محل شتاب دهنده TrigUp فناپ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

اخبار دنیای گنو/لینوکس و متن‌باز مصطفی ستاری

بحث آزاد