گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش جلسه ۲۲۰ام گروه کاربران لینوکس مشهد

2019-01-07 17:30:00+03:30

جلسه ۲۲۱ گروه، چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ در ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در مکان برگزاری جلسات واقع در بزرگراه کلانتری جنب پارک صدا و سیما هتل پردیسان سالن کنفرانس حافظ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

ارائه چارچوب توسعه‌ی وب ASP.NET Core مهدی هوشمند

راه‌کارها و قابلیت‌های QT محمد شرافت

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۹م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-09-26 10:53:00+03:30

جلسه ۲۱۹م گروه در روز چهارشنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

اخبار دنیای نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز کوشا

آشنایی با ابزار audacity امیرحسین بقایی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۸م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-09-14 10:53:00+04:30

جلسه ۲۱۸م گروه در روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

اجرای ابزارهای اندرویدی بر روی گنو/لینوکس محمد ترابی

اخبار دنیای نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز کوشا

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۷م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-08-29 23:13:00+04:30

جلسه ۲۱۷م گروه در روز چهارشنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با قابلیت‌ها و امکانات واژه‌پرداز لیبره‌آفیس، قوت‌ها و ضعف‌ها افشین فلاطونی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۶م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-08-15 23:13:00+04:30

جلسه ۲۱۶م گروه در روز چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با هسته سیستم‌عامل‌های متن‌باز بیژن ابراهیمی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۵م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-08-15 22:27:00+04:30

جلسه ۲۱۵م گروه در روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با Zabbix مجید اتحادی

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۴م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-07-18 13:23:00+04:30

جلسه ۲۱۴م گروه در روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با مجازی سازی مهدی عطائیان

اخبار دنیای نرم‌افزارهای متن‌باز طه جهانگیر

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۳م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-07-13 11:51:00+04:30

جلسه ۲۱۳م گروه در روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در ساختمان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۷ برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

آشنایی با ابزار اتوماسیون Ansible علی بوستانی

اخبار دنیای نرم‌افزارهای متن‌باز طه جهانگیر

بحث آزاد


گزارش جلسه ۲۱۲م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-06-05 21:11:00+04:30

جلسه ۲۱۲م گروه در روز چهارشنبه ۸ خردادماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای گروه برگزار شد در مکان جدید برگزاری جلسات واقع در اتاق جلسات فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

حامی برگزاری جلسه شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

بحث آزاد

معرفی مدیر بسته Snappy مهدی عطائیان


گزارش جلسه ۲۱۱م گروه کاربران لینوکس مشهد

2018-03-23 21:11:00+04:30

آخرین جلسه گروه در سال ۱۳۹۶ در روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه با حضور اعضای گروه برگزار شد. مباحثی که در این جلسه به آنها پرداخته شد را در زیر مشاهده خواهید نمود:

معرفی گروه کاربران لینوکس مشهد علی موسوی

بحث آزاد

جشن دهمین سالگرد تاسیس گروه کاربران لینوکس مشهد