گروه کاربران لینوکس مشهد

گزارش تورلینوکس در دانشگاه سجاد مشهد

گزارش برگزاری اولین تور مهاجرت به لینوکس در مراکز علمی کشور
۷اردیبهشت ۸۸ اولین تور لینوکس در مراکز علمی با محوریت آشنایی با معادلهای نرم افزاری ویندوزی در لینوکس،در دانشگاه سجاد مشهد برگزار شد.
جلسه از ساعت ۱۲ شروع و تا حدود ۱۵:۲۰ ادامه داشت. علی‌رغم خراب بودن وضعیت جوی، جلسه از همان ابتدا با حضور بیش از ۳۰ دانشجو آغاز شد.
برنامه با سمینار بابک مقیمی در مورد موجودیت و فلسفه نرم افزار آزاد و تولد لینوکس شروع شد. در ادامه محمدرضا میردامادی، توزیع کوبونتو ۹.۰۴ را برای حضار نصب و مراحل آن را بصورت کامل توضیح داد.
مجیدرمضانپور تعدادی از نرم‌افزارهای کاربردی برای کاربران عادی سیستم‌های خانگی را همراه با مثال‌هایی از معادل ویندوزی آنها و بصورت عملی به نمایش گذاشت.
پس از یک استراحت کوتاه، جلسه با توضیحات بابک مقیمی در رابطه با خط فرمان لینوکس که با مثال‌هایی برای کاربران حرفه‌ای‌تر همراه بود ادامه پیدا کرد،بابک پس از اتمام توضیحات خط فرمان کمی در مورد راهنماها و نحوه‌ی رفع مشکلات احتمالی کاربران در محیط لینوکس برای حضار صحبت کرد.
از حدود ساعت ۱۵تا ۱۵:۲۰ جلسه‌ی پرسش و پاسخ کوچکی شکل گرفت و گروه سمینار به سوالات حضار در رابطه با مسائل مرتبط لینوکس پاسخ دادند.
با امید به اینکه این تور برای شرکت‌کنندگان مفید بوده باشد و باعث دیدار مجدد آنها در جلسات منظم گروه کاربران لینوکس مشهد شود.